Όροι διαγωνισμού Lucky Orders - Τυχερές Παραγγελίες
 

1. Το φαρμακείο Μερτύρης Παναγιώτης & ΣΙΑ ΙΚΕ, με τη διακριτική ονομασία “ypharmacy” (εφεξής «Διοργανώτρια Εταιρεία») διοργανώνει σειρά από διαγωνισμούς/κληρώσεις (εφεξής οι «Ενέργειες»), στις οποίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμμετάσχουν κάθε μήνα σε διαγωνισμούς στην ιστοσελίδα του ypharmacy (www.ypharmacy.gr), προκειμένου να κερδίσουν την αξία της τελευταίας παραγγελίας τους σε voucher για επόμενες αγορές τους από την ιστοσελίδα του ypharmacy (www.ypharmacy.gr).

2. Έγκυρες θα θεωρηθούν οι συμμετοχές που πραγματοποίησαν αγορά στην ιστοσελίδα του ypharmacy (www.ypharmacy.gr) για όλο το χρονικό διάστημα διάρκειας της εκάστοτε κλήρωσης.

3. Από τις Ενέργειες εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στον όμιλο εταιρειών στη Διοργανώτρια Εταιρεία καθώς και οι συγγενείς αυτών μέχρι και Γ’ βαθμού.

4. Η διάρκεια, η ημερομηνία διεξαγωγής και η ημερομηνία ανακοίνωσής τους θα ορίζονται με σχετική ανακοίνωση στο λογαριασμό Facebook https://www.facebook.com/ypharmacy.gr της Διοργανώτριας Εταιρείας και πάντα σε χρόνο προγενέστερο της εκάστοτε κλήρωσης.

5. Στην κλήρωση θα συμμετέχουν όλοι όσοι ακολούθησαν τα βήματα όπως αυτά αναφέρονται στην παρούσα ανακοίνωση.

6. Κατά τη διάρκεια της κάθε κλήρωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά καθένας έχει δικαίωμα να συμμετάσχει με βάση την αξία των αγορών του από το ypharmacy.

7. Ο νικητές θα είναι 3 τυχεροί κάθε μήνα που θα κερδίζουν ένα κουπόνι με την αξία της τελευταίας παραγγελίας τους.

8. Τα δώρα είναι προσωπικά, δεν εξαργυρώνονται και δεν μεταβιβάζονται.

9. Η ανακοίνωση των ονομάτων των νικητών της κλήρωσης θα πραγματοποιείται στις αρχές κάθε μήνα (και θα αφορούν στους νικητές του προηγούμενου μήνα) στο λογαριασμό Facebook https://www.facebook.com/ypharmacy.gr της Διοργανώτριας Εταιρείας.

10. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα με σχετική ανακοίνωσή της να μεταβάλλει τους όρους των κληρώσεων, να συντομεύει ή να παρατείνει τη διάρκειά τους ή ακόμη και να τους ακυρώσει για λόγους ανωτέρας βίας.

11. Στην περίπτωση που για κάποια κλήρωση που διενεργείται από τη Διοργανώτρια Εταιρεία ορισθούν άλλοι ειδικοί όροι, αυτοί θα υπερισχύουν των παρόντων.

12. Η συμμετοχή σε κάθε κλήρωση συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση και αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων του διαγωνισμού εκ μέρους του συμμετέχοντος.

13. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που θα τηρείται από την υποστηρίκτρια Διοργανώτρια Εταιρεία για το σκοπό της παρούσας προωθητικής ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα διατηρηθούν σε αρχείο και θα επεξεργάζονται από τη Διοργανώτρια Εταιρεία σύμφωνα με τους νέους κανόνες του GDPR. Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από τη Διοργανώτρια Εταιρία είναι η υποστήριξη των απαραίτητων δραστηριοτήτων στα πλαίσια και για τους σκοπούς του Διαγωνισμού. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, ο κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του και ενημέρωσης, ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του, βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97, κατόπιν γραπτού αιτήματος του που θα απευθύνει στην ως άνω εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ypharmacy.gr.

14. Οι συμμετοχές που θα θεωρούνται έγκυρες αφορούν όλους τους πελάτες που πραγματοποιούν αγορές στην ιστοσελίδα του ypharmacy (www.ypharmacy.gr) στο διάστημα ενός ημερολογιακού μήνα, έχουν εγγραφεί στα newsletters της εταιρείας και έχουν δώσει την συγκατάθεσή τους για επικοινωνία με το ypharmacy.